Списание: Музикална библиотека за деца и юноши

Име на ресурса

Списание: Музикална библиотека за деца и юноши

Подзаглавие:
Редактор/Свързани лица: Блажев, Никола Коцев;ред.
Начална година: 1906 - 1909
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца П. М. Бъзайтов
Език: бълг. 
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Съдържа само ноти с текст
Тематика:
№ Иванчев: 3935
Забележки: Ще излиза в началото на всеки месец с изключение на юли и август.