Списание: Народна целина

Име на ресурса

Списание: Народна целина

Подзаглавие: Илюстровано списание за народна просвета
Редактор/Свързани лица: Балтаджиев, Георги Денков;ред.
Начална година: 1926 - 1930
Местоиздаване: Пловдив
Печатница: п-ца Хр. Г. Данов
Език: бълг.
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Научно-популярно списание. Задача: да допринесе за попълване познанията на "тия, които малко са посещавали училище". Съдържа материали по художествена литература, народна просвета, популярна хигиена и медицина, читалищно дело, елементарни правни познания и гражд. учение, икономически и зем.-стопански въпроси, кооперативно дело, из културната история на българите, науката и техниката в услуга на човека и препоръчани книги.
Тематика:
№ Иванчев: 4206
Забележки: Между сътрудниците: Д. Негенцов, д-р Хр. Негенцов, д-р В. Ив. Ненов, Стилиян Чилингиров, Евтим Дабев, проф. Ив. Иванов, проф. Д-р Г. И. Кацаров, Кр. Миятев, д-р Борис Йоцов, Ив. Кепов, Г. П. Минчев и др.