Списание: Наша родина

Име на ресурса

Списание: Наша родина

Подзаглавие: Списание за ученици и юноши
Редактор/Свързани лица: Домусчиев, Коста Пенчев;ред.
Георгиев, Спиридон;
Начална година: 1913 - 1916
Местоиздаване: Плевен
Печатница: п-ца Караиванов-Влахов
Език: бълг.
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Младежко списание с илюстрации, предназначено за ученици от прогимназиите
Тематика:
№ Иванчев: 4333
Забележки: