Списание: Нашето дете

Име на ресурса

Списание: Нашето дете

Подзаглавие: Списание за наука и практика по отхранване, отглеждане и възпитание на децата
Редактор/Свързани лица: Ватев, Стефан Ватьов;
Начална година: 1928 - 1944
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца С. М. Стайков
Език: бълг. 
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Съдържа популярни статии от специалисти по въпроси за жената като майка, отглеждане на кърмачето, детски болести и хигиена, възпитание и образование и др.
Тематика:
№ Иванчев: 4350
Забележки: