Списание: Нова Картинна галерия

Име на ресурса

Списание: Нова Картинна галерия

Подзаглавие: Илюстровано месечно списание за деца и юноши
Редактор/Свързани лица: Симеонов, Климент К.;редактор
Григоров, Александър;редактор
Велков, Пелин;редактор
Начална година: 1934 - 1943
Местоиздаване: София
Печатница: София: печатница Търговска
Език: бълг. 
Държател: Столична библиотека
Фонд: Периодичен печат
Съдържание: Опит да се създаде списание подобно на "Картинна галерия за деца и юноши" на Георги Палашев. С прогресивни тенденции. Съдържа оригинални и преводни разкази и стихове, статии и съобщения, репродукции от картини и др. Между сътрудниците му са и Трайко Симеонов, Павел Вежинов, Хр. Радевски и др.
Тематика:
№ Иванчев: 4552
Забележки: Смята се за продължение на "Картинна галерия за деца и юноши", N 2949, чиято годишна номерация включва през IV и след IX.