Списание: Орле

Име на ресурса

Списание: Орле

Подзаглавие: Списание
Редактор/Свързани лица: Волен, Илия;ред.
Начална година: 1941 - 1944
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца Книпеграф
Език: бълг.
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Издание на Бранник - организация на българската младеж, предназначено за децата, с ил. Помества стихотворения, разкази и приказки, популярно-научни статии, сведения за дейността на "орлетата" и др. между сътрудниците7 Елисавета Багряна, Ангел Каралийчев, Светослав Минков, Асен Разцветников, Змей Горянин и др.
Тематика:
№ Иванчев: 4865
Забележки: