Списание: Пенкини картини

Име на ресурса

Списание: Пенкини картини

Подзаглавие: Месечна илюстрацийка за деца
Редактор/Свързани лица: Енчев, Иван Стефанов;ред.
Видю;
Начална година: 1904 - 1904
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца К. Г. Чихков
Език: бълг. 
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Детско илюстровано списание. Помества стихове, мелодии, картини, ребуси и др.
Тематика:
№ Иванчев: 5000
Забележки: