Списание: Пеперуда 5007

Име на ресурса

Списание: Пеперуда 5007

Подзаглавие: Илюстровано списание за деца и юноши
Редактор/Свързани лица: Начев, Донко;
Константинов, К.;
Начална година: 1922 - 1922
Местоиздаване: София
Печатница: печатница Право
Език: бълг. 
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Детско илюстровано списание. Помества стихотворения, приказки, забави, смях и новини.
Тематика:
№ Иванчев: 5007
Забележки: