Списание: Плъх Гризан

Име на ресурса

Списание: Плъх Гризан

Подзаглавие: Стихове
Редактор/Свързани лица: Недев, Александър;ред.
Буюклийски, Кирил Ценов;худож.
Начална година: 1943 - 
Местоиздаване: София
Печатница: П-ца при Софийски централен затвор
Език: бълг.
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание:
Тематика:
№ Иванчев:
Забележки:

Документи на Колекции

Преглед на документ