Списание: Приказки и разкази за деца

Име на ресурса

Списание: Приказки и разкази за деца

Подзаглавие: 
Редактор/Свързани лица: Георгиев, Христо;
Попов, М;
Начална година: 1902
Местоиздаване: Варна
Печатница: п-ца на К. Николов
Език: бълг.
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: 
Тематика:
№ Иванчев:
Забележки:

Документи на Колекции

Преглед на документ