Списание: Прозорче

Име на ресурса

Списание: Прозорче

Подзаглавие: Месечно илюстровано списание за деца
Редактор/Свързани лица: Габе, Дора;ред.
Славчев, Дончо;ред.
Дойчев, Любомир;ред.
Кръстев, Кирил;ред.
Начална година: 1939 - 1943
Местоиздаване: София
Печатница: Одеон
Език: бълг. 
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Илюстровано детско списание, орган на Просветния съюз. Служи на официалната просветна политика и възпитава децата в националистически и монархически дух. Помества разкази, стихотворения и приказки от български и чужди писатели, и от деца.
Тематика:
№ Иванчев: 5554
Забележки: