Списание: Пролет

Име на ресурса

Списание: Пролет

Подзаглавие: Списание за деца
Редактор/Свързани лица: Тончев, Д.;ред.
Начална година: 1895 - 1899
Местоиздаване: Русе
Печатница: п-ца П. Армянов
Език: бълг.
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание:
Тематика:
№ Иванчев: 1629
Забележки: Продължение на сп. Детинска почивка