Списание: Просвета

Име на ресурса

Списание: Просвета

Подзаглавие: Културно-просветно списание
Редактор/Свързани лица: Велков, Д.;ред.
Кравков, Ив.;ред.
Моллов, Ив;ред.
Тинков, Тр.;ред.
Начална година: 1897 - 1898
Местоиздаване: Шумен
Печатница: п-ца Опит
Език: бълг.
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Илюстровано списание за младежи от двата пола
Тематика:
№ Иванчев: 5583
Забележки: