Списание: Пролетни зари 5572

Име на ресурса

Списание: Пролетни зари 5572

Подзаглавие: Детско музикално списание
Редактор/Свързани лица: Стоянов, Г.;ред.
Начална година: 1915 - 1915
Местоиздаване: София
Печатница: Придворна печатница
Език: бълг. 
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Съдържа песни за деца с ноти
Тематика:
№ Иванчев: 5572
Забележки: