Списание: Пчелица 5636

Име на ресурса

Списание: Пчелица 5636

Подзаглавие: Двуседмично детско списание
Редактор/Свързани лица: Николов, Михаил Д.;ред.
Начална година: 1914 - 1932
Местоиздаване:
Печатница: п-ца Напред
Език: бълг.
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Илюстровано списание за деца
Тематика:
№ Иванчев: 5636
Забележки: