Списание: Пътешественик

Име на ресурса

Списание: Пътешественик

Подзаглавие: Месечно илюстровано списание по пътешествията и географическите открития
Редактор/Свързани лица: Каролев, Райчо М.;ред.-изд.
Начална година: 1896 - 1911
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца Вълков
Език: бълг.
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Популярно списание за географски открития и пътешестния, описания на страни и народи, с илюстрации. Разширява географските познания на младежта. има и отдели: Научни забавления, географски съобщения и книгопис.
Тематика:
№ Иванчев: 5661
Забележки: