Списание: Разкази за животните и растенията

Име на ресурса

Списание: Разкази за животните и растенията

Подзаглавие: Илюстровано научно-популярно списание за деца и юноши
Редактор/Свързани лица: Константинов, Любомир;
Начална година: 1933 - 1938
Местоиздаване: Кюстендил
Печатница: п-ца Зора
Език: бълг. 
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Илюстрована библиотека за деца и юноши.Съдържа разкази из живота на животните и растенията и др. Приложения брошурите: към I Борба между дивите животни. II Животът на гълъбите. III Допотопни животни. IV Неприятели и болести на овощните дървета.
Тематика:
№ Иванчев: 5791
Забележки: