Списание: Родна нива

Име на ресурса

Списание: Родна нива

Подзаглавие: Списание за ученици от прогимназиите
Редактор/Свързани лица: Каралийчев, Ангел Иванов;ред.
Симеонова, Н.;ред.
Койчев, Досю Пенчев;ред.
Начална година: 1928 - 1930
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца Художник
Език: бълг.
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Литературно и научно-популярно списание, предназначено за ученици. Помества художествени произведения предимно от български автори, биографии на книжовници и възрожденци, географски четива, популярна наука, ребуси и задачи. Издание на Съюза на прогимназиалните учители
Тематика: Детски периодичен печат, София
№ Иванчев: 5940
Забележки: