Списание: Росица 6006

Име на ресурса

Списание: Росица 6006

Подзаглавие: Детско илюстровано списание
Редактор/Свързани лица: Габе, Дора;ред.
Даскалов, Стоян Цеков;ред.
Самодумов, Т.;ред.
Делянов, Минчо Колев;ред.
Крънзов, Георги Николов;ред.
Начална година: 1934 - 1944
Местоиздаване: 
Печатница: печатница Стопанско развитие
Език: бълг. 
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Детско списание на земеделските кооперации.Помества стихотворения и приказки, биографски очерци, дописки за училищните кооперации, гатанки, задачи и ребуси. На прогресивни реалистични позиции. Между сътрудниците: А. Разцветников, Л. Станчев, К. Калчев, Хр. Радевски, Ат. Душков, Г. Караславов и др. Художници: Ил. Бешков и Ст. Венев
Тематика: Детски периодичен печат, България
№ Иванчев: 6006
Забележки: