Списание: Росица 6003

Име на ресурса

Списание: Росица 6003

Подзаглавие: Месечно списание за деца и юноши
Редактор/Свързани лица: Бобевски, Любомир Хаджиниколов;ред.
Христодоров, Димитър Василев;ред.
Начална година: 1924 - 1925
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца Съгласие
Език: бълг.
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Илюстровано списание за деца и юноши, неофициално издание на Св. Синод. В уводната статия от митропорит Стефан се казва: "духът на "Росица", кален в библията и свещените скрижали на българските завети и идеали", ще "освежава децата ни с високите чувства на любовта към бога и ближните" Съдържа стихове, поучителни разкази и биографии.
Тематика:
№ Иванчев: 6003
Забележки: Между сътрудниците са: Тодор Янков, Тихомир Павлов, П. Керемедчиев, Харалампи Константинов Тачев, Владимир Русалиев, Ст. М. Попов и др.