Списание: Росна китка 6009

Име на ресурса

Списание: Росна китка 6009

Подзаглавие: Илюстровано месечно списание за книжнина, поука и забава
Редактор/Свързани лица: Радославов, Иван Радков;ред.
Начална година: 1905 - 1907
Местоиздаване:
Печатница: Придворна печатница
Език: бълг. 
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Илюстровано списание с поучителни разкази, научнопопулярно четиво, забавни игри, задачи и др. Предназначено за деца и юноши от училищна възраст. Помества преводи от А. Доде, Х. Мало, В. Юго, Т. СКворцов, Л. Коле, М. Николовски, Е. Томпсон и др.
Тематика:
№ Иванчев: 6009
Забележки: Редактор е бил и Дядо Благо - Стоян Г. Русев