Списание: Сборниче от нравствено-поучителни приказчици и умни изречения

Име на ресурса

Списание: Сборниче от нравствено-поучителни приказчици и умни изречения

Подзаглавие: Книжки за распространение полезни познания
Редактор/Свързани лица: 
Начална година: 1884
Местоиздаване: 
Печатница: п-ца Напредък
Език: бълг.
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Книжки за распространение полезни познания
Тематика:
№ Иванчев: 
Забележки:

Документи на Колекции

Преглед на документ