Списание: Светлина 6124

Име на ресурса

Списание: Светлина 6124

Подзаглавие: Месечно илюстровано списание
Редактор/Свързани лица: Михайлов, Йордан;
Начална година: 1891 - 1934
Местоиздаване: 
Печатница: п-ца Янко С. Ковачев
Език: бълг. 
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Първото добре уредено илюстровано и научно-популярно списание. Съдържа статии и от литературен характер.
Тематика: 
№ Иванчев: 6124
Забележки: