Списание: Светлина 6127

Име на ресурса

Списание: Светлина 6127

Подзаглавие: Всекимесечно юношеско списание
Редактор/Свързани лица: Въжаров, Никола Костадинов;
Правдин, Г. Ст;
Начална година: 1923 - 1923 
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца Освобождение
Език: бълг. 
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Юношеско популярно списание, създадено вместо спряното Другарче. Преобладават художествени материали от известни български и чужди автори. Съдържа и научно-популярни очерци и разкази из историята на човешката култура, географията, природознанието, биографии на велики мъже и хумор.
Тематика:
№ Иванчев: 6127
Забележки: