Списание: Съвременна младеж

Име на ресурса

Списание: Съвременна младеж

Подзаглавие: Месечно списание за научни и литературно-обществени знания
Редактор/Свързани лица: Коледаров, Стоян Николов;ред.
Начална година: 1896 - 1896
Местоиздаване: с. Мусина
Печатница: п-ца Селянин
Език: бълг.
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Литературно-обществено списание с прогресивни социалистически тенденции,, предназначено специално за учащите се, замислено с името "Ученик". Има за задача "опътване на младежта изобщо в направлението на съвремнната наука, в тенденцията на истинската литература и социология; да й покаже от какво тя да се интересува, как да се развива и що да прави". Застъпва отделите: литературен, научен, обществен, критика и библиография.
Тематика:
№ Иванчев: 6993
Забележки: Между сътрудниците са К. Т. Бозвелиев, Цанко Церковски, Димитър И. Полянов и др.