Списание: Списание на списанията

Име на ресурса

Списание: Списание на списанията

Подзаглавие: Месечно илюстровано списание
Редактор/Свързани лица: Вълков, А.;ред.
Начална година: 1898 - 1898
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца Вълков
Език: бълг.
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Литературно и научно-популярно списание. Съдържа Отдел за малки деца.
Тематика:
№ Иванчев: 6702
Забележки: