Списание: Труд

Име на ресурса

Списание: Труд

Подзаглавие: Месечно илюстровано списание за ученици
Редактор/Свързани лица: Теофилов, Михаил;
Начална година: 1928 - 1942
Местоиздаване: 
Печатница: п-ца Херман Поле
Език: бълг.
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Научно-популярно списание, предназначено за ученици.
Тематика:
№ Иванчев: 7296
Забележки: