Списание: Трудолюбие

Име на ресурса

Списание: Трудолюбие

Подзаглавие: Месечно списание за деца от 10 до 16 годишна възраст
Редактор/Свързани лица: Георгиев, М.;ред.
Начална година: 1901 - 1906
Местоиздаване:
Печатница: п-ца Златнаа Панега
Език: бълг.
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Списание, съдържа патриотични и поучителни детски разкази, приказки и др.
Тематика:
№ Иванчев: 7335
Забележки: Между сътрудниците Любомир Бобевски, Ц. К. ГинчевКато художник на илюстрациите участвува Иван Енчев - Видю(Vidu)