Списание: Ученически другар 7565

Име на ресурса

Списание: Ученически другар 7565

Подзаглавие: Месечно литературно списание
Редактор/Свързани лица: Толев, Иван;
Начална година: 1898 - 1900
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца Ив. К. Божинов
Език: бълг.
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Литературно списание за ученици от средните училища. Съдържа литературен и научно-популярен материал, както и ученически творби.
Тематика:
№ Иванчев: 7565
Забележки: