Списание: Чучулига

Име на ресурса

Списание: Чучулига

Подзаглавие: Списание за деца и юноши
Редактор/Свързани лица:
Начална година: 1921 - 1921
Местоиздаване:
Печатница: п-ца И. Амбил
Език: бълг.
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Детско-юношеско списание. Съдържа разкази и стихове, гражданско учение, музика, театър, детска трибуна, новини и известия, игри и др. Националистическо. С религиозно-възпитателни тенденции.
Тематика:
№ Иванчев: 7976
Забележки: Между сътрудницете са: Чичо Стоян, Любомир Бобевски, Хр. Д. Бръзицов, И. Петров, Драго Попов, Методи Вечеров