Списание: Поточе

Име на ресурса

Списание: Поточе

Подзаглавие: Месечно илюстровано списание за деца и юноши
Редактор/Свързани лица: Симеонов, Трайко;ред.
Никитов, Никола Савов;ред.
Лазаркевич, Вадим ;ред.
Недев, Ив.;ред.
Начална година: 1927 - 1934
Местоиздаване: 
Печатница: печатница Херман Поле
Език: бълг.
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Детско илюстровано списание с прогресивни тенденции. Между сътрудниците: Косе Босе [Ценко Цветанов], Калина Малина, К. Петканов, Чичо Стоян [Ст. М. Попов], Др. Попов и др. Помества и преводи от мамин-Сибиряк, В. гаршин, Л. Толстой и др.
Тематика:България, Детски периодичен печат
№ Иванчев: 5292
Забележки: Истинското име на Трайко Симеонов е Трифон Стоянов Симеонов ; До Г. IV вкл. С подзаглавие Илюстрован двуседмичен вестник за деца