Вестник: Трезво дете

Име на ресурса

Вестник: Трезво дете

Подзаглавие: Илюстрован вестник за трезва просвета
Редактор/Свързани лица: Лалев, Христо;
Русалиев, Владимир;ред.
Начална година: 1930 - 1931 / 1935 - 1936
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца С. М. Стайков
Език: бълг. 
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Вестниче за трезва просвета сред децата и юношите, с разнообразен материал и цветни илюстрации.
Тематика:
№ Иванчев: 7248
Забележки: От 1937 г. Излиза под заглавието Ручей