Списание: Библиотека Популярна наука

Име на ресурса

Списание: Библиотека Популярна наука

Подзаглавие: Периодично издание
Редактор/Свързани лица: Панчев, Ив.;
Начална година: 1947
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца Димко
Език: бълг.
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание:
Тематика:
№ Иванчев:
Забележки:

Документи на Колекции

Преглед на документ