Списание: Библиотека Славейче

Име на ресурса

Списание: Библиотека Славейче

Подзаглавие: Издание на сп. Славейче
Редактор/Свързани лица: 
Начална година: 1959
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца Д. Благоев
Език: бълг.
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание:
Тематика:
№ Иванчев:
Забележки:

Документи на Колекции

Преглед на документ