Списание: Българска реч

Име на ресурса

Списание: Българска реч

Подзаглавие: Месечно литературно списание за ученици.
Редактор/Свързани лица: Зографов, Д.С
Начална година: 1926 - 1943
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца Типограф
Език: български
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Младежко илюстровано литературно списание. Публикува художествена проза, спомени, пътни впечатления, репродукции и др.
Тематика:
№ Иванчев: 681
Забележки: