Списание: Бодра смяна

Име на ресурса

Списание: Бодра смяна

Подзаглавие: Списание за учители и ръководители в организация "Септемврийче"
Редактор/Свързани лица: Русафов, Георги Иванов;
Начална година: 1946 - 1969
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца Полиграфия
Език: бълг. 
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание:
Тематика:
№ Иванчев: 140
Забележки: