Списание: Весело славейче

Име на ресурса

Списание: Весело славейче

Подзаглавие:
Редактор/Свързани лица: Душков, Атанас Гаврилов;ред.
Начална година: 1957 - 1988
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца Дим. Благоев
Език: бълг. 
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание:
Тематика:
№ Иванчев: 647
Забележки: Изд. на Славейче по случай седмицата на детската книга