Списание: Детска вяра 905

Име на ресурса

Списание: Детска вяра 905

Подзаглавие:
Редактор/Свързани лица: Ваклинов, Станислав;ред.
Начална година: 1946 - 1947
Местоиздаване: Русе
Печатница: п-ца Роглев
Език: бълг. 
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание:
Тематика:
№ Иванчев: 905
Забележки: Издава книгоиздателство"Вяра и живот" при Доростолската и Червенска митрополия. Излиза месечно - 8 кн. годишно. Продължение на Детска вяра 1634.