Списание: Дружинка

Име на ресурса

Списание: Дружинка

Подзаглавие: Списание за учениците от началните класове
Редактор/Свързани лица: Станчев, Лъчезар Дончев;
Начална година: 1948 - 1949 / 1969
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца Народна младеж
Език: бълг. 
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Списание за учениците от първоначалните училища
Тематика:
№ Иванчев: 990
Забележки: