Списание: Звънче 1226

Име на ресурса

Списание: Звънче 1226

Подзаглавие:
Редактор/Свързани лица: Даскалов, Стоян Цеков;ред.
Начална година: 1946 - 1949
Местоиздаване:
Печатница: печатница Стопанско развитие
Език: бълг. 
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание:
Тематика:
№ Иванчев: 1226
Забележки: