Списание: Искрици 1652

Име на ресурса

Списание: Искрици 1652

Подзаглавие: Списание за деца
Редактор/Свързани лица: 
Начална година: 1946 - 1946
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца Полиграфия
Език: бълг. 
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание:
Тематика:
№ Иванчев: 1652
Забележки: Излиза месечно