Списание: Кладенче

Име на ресурса

Списание: Кладенче

Подзаглавие: Здравно списание за деца и юноши
Редактор/Свързани лица: Душков, Атанас Гаврилов;ред.
Начална година: 1947 - 1949
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца Петър Д. Николов
Език: бълг. 
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Месечно списание за деца и юношил Единствено издание за здравна поука и възпитание
Тематика:
№ Иванчев: 1681
Забележки: Печата се и в печатници Одеон и Стопанско развитие