Списание: Кооперативно другарче

Име на ресурса

Списание: Кооперативно другарче

Подзаглавие: Месечно списание
Редактор/Свързани лица: Муратов, Александър;ред.
Каралийчев, Ангел Иванов;ред.
Начална година: 1945 - 1947
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца на Военноизд. фонд
Език: бълг.
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание:
Тематика:
№ Иванчев: 1819
Забележки: Излиза месечно. В ред. к-т участва и Вл. Зеленгоров