Списание: Лъчи

Име на ресурса

Списание: Лъчи

Подзаглавие: Месечно научно-художествено списание за юноши
Редактор/Свързани лица: Исаев, Младен;гл. ред.
Ганчев, Иван;ред.
Начална година: 1946 - 1948 
Местоиздаване:
Печатница: п-ца Хр. Г. Данов
Език: бълг. 
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание:
Тематика:
№ Иванчев: 1932
Забележки:Държавно издателство при М-во на нар. просвета.