Списание: Български книжици

Име на ресурса

Списание: Български книжици

Подзаглавие: Повременно списание на българската книжнина
Редактор/Свързани лица: Мутев, Димитър;
Кръстевич, Гаврил;
Начална година: 1858 - 1862
Местоиздаване: Цариград
Печатница: п-ца на Д. Цанков и Б. Мирков
Език: български
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Научно-популярно списание, издавано от "Общината на българската книжнина" с цел правилното развитие на българския народ чрез просвещение. Отначало историческо-филоложко, а по-късно политико-обществено. Съдържа оригинални и преводни статии из българската културна история, езикознание, църковен въпрос, учебно дело, стихове и разкази.
Тематика:
№ Иванчев: 386
Забележки: