Списание: Пламъче

Име на ресурса

Списание: Пламъче

Подзаглавие: Списание за деца и юноши
Редактор/Свързани лица: Павурджиев, Васил Димитров;
Калчев, Камен;
Начална година: 1945 - 1969
Местоиздаване: София
Печатница: печатница Право
Език: бълг.
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание:
Тематика:
№ Иванчев:2541
Забележки: Издание на "Септемврийче", излиза месечно.