Списание: Български преглед

Име на ресурса

Списание: Български преглед
Подзаглавие: Списание за наука, литература и обществен живот
Редактор/Свързани лица: Д. Д. Агура; председ. на ред. комитет; Дружество Общ труд
Начална година: 1893 - 1900
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца Вълков
Език: български
Държател: Столична библиотека
Фонд: Периодичен печат
Съдържание: Академично научно литературно и обществено списание, изразител на буржоазната мисъл в България през 90-те години на XIX в. Задачата на списанието е да разглежда всички въпроси от значение за науката, литературата и особено такива из областта на просветата. Посвещава много място на българския правописен въпрос - застъпва схващането да се въведе фонетичен правопис - за всеки звук един знак, като се замени с я и е. Помества художествени произведения на утвърдени и млади писатели.
Тематика:
№ Иванчев: 737
Забележки: Печата се и в Придворната п-ца (Бр. Прошекови)

Документи на Колекции

В момента няма документи с тази колекция