Списание: Българче 797

Име на ресурса

Списание: Българче 797
Подзаглавие: Списание за възпитание и поука на нашите деца
Редактор/Свързани лица: Балкански, Б. Н; ред.
Начална година: 1917 - 1921
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца Б. А. Кожухаров
Език: български
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Детско илюстровано списание. Предназначено за ученици от основните училища. Поставя си задачата да възпитава децата в националистически и религиозен дух. Съдържа стихове и популярни статии, описания на градове, биографии, приказки и песни, забава и игри. Мото: Любов към отечеството, науката и труда.
Тематика:
№ Иванчев: 797
Забележки: