Вестник: Българче 802

Име на ресурса

Вестник: Българче 802
Подзаглавие: Седмично детско вестниче за творчество, възпитание и обогатяване на зананията
Редактор/Свързани лица: Рашков, Т. М.; ред.
Начална година: 1942 - 1942
Местоиздаване: Перник
Печатница: п-ца Гутенберг
Език: български
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Националистическо детско вестниче, списвано от ученици. Съдържа стихове, описания, разкаси и др.
Тематика: 
№ Иванчев: 802
Забележки: