Списание: Венец 1042

Име на ресурса

Списание: Венец 1042
Подзаглавие: Безплатно литературно приложение на сп. "Майка и дете"
Редактор/Свързани лица: Пундев, Марин; ред.
Кунев, Трифон;
Начална година: 1908 - 1908
Местоиздаване: Пловдив
Печатница: п-ца Труд
Език: български
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Списание за младежи
Тематика:
№ Иванчев: 1042
Забележки: Приложения на сп. "Майка и дете" №3573.Участвуват Марин Пундев и Тр. Кунев